EDISTÄMME AURINKOENERGIAN
JA UUSIEN ENERGIALÄHTEIDEN
KÄYTTÖÄ SUOMESSA

Yritysjäsenet: Luotettavat toimijat Suomessa